John Schmidt

იესოს ისტორია ბავშვებისთვის / The Story of Jesus for Children

ეს არის იმ ბავშვების თვალით დანახული იესოს ისტორია, რომლებიც, შესაძლოა, იმ დროს ცხოვრობდნენ. ყველა ასაკის ბავშვისთვის საინტერესო იქნება იესოს გასაოცარი ისტორიის მოსმენა, რომელსაც, თავისი თვალთახედვით, მოგვითხრობს ბავშვი.